Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση περισσότερων
Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού
Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός: Ο Μεγάλος Διδάσκαλος του Γένους (5 Αυγούστου)
Οι άγιοι επτά παίδες εν Εφέσω (4 Αυγούστου) – Οι επτά κοιμώμενοι Παίδες
Η αγία οσιομάρτυς του Χριστού Παρασκευή (26 Ιουλίου)
Άγιος Θεόφιλος, ο Νεομάρτυς εκ Ζακύνθου (24 Ιουλίου)
Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης
Οσία Μακρίνα αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου (19 Ιουλίου)